Omruilservice of ruilen.

Indien u niet tevreden bent met uw aankoop, dan is de volgende optie mogelijk. 


Herroepingsrecht bij online aankopen

Bij online aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, kunt u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte instructies. U dient eerst een bericht naar ons te sturen dat u van uw recht gebruik wil maken. 

 

Lees aandachtig de informatie inzake Herroepingsrecht.

Waarom zijn wij zo streng met deze regels?

Wij trachten onze producten tegen een zo'n aantrekkelijk mogelijke prijs te verkopen. Daardoor zijn onze marges zeer laag ten opzichte van een normale showroom. Een normale showroom kan makkelijk het teruggebrachte artikel tegen hoge korting alsnog verkopen. Onze marges zijn zo klein dat dat bij ons niet mogelijk is. Vandaar dat wij zeer streng moeten zijn met deze policy.
 

Product retour bij herroepingsrecht
Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bij een online aankoop, dan kunt u het retour sturen aan ons. U dient eerst een bericht naar ons te sturen dat u van uw recht gebruik wil maken. Waarna wij u berichten hoe verder te handelen. De verzendkosten dient u te voldoen.

(vraag altijd een bewijs van verzending aan bij het Postkantoor)

Indien u er een briefje bij doet en een kopie van de aankoopbon, dan maken wij het bedrag binnen een week aan u over.