M-store en duurzaamheid.

Duurzaamheid is vaak een groene façade waarmee bedrijven zich tooien.
De M-store pretendeert niet dat zij duurzaam is, maar tracht de impact op onze leefomgeving te beperken.

  • Hergebruik van verpakkingsmateriaal. Hierdoor bestellen wij minder verpakkingsmateriaal en is vervoer daarvan niet noodzakelijk, tevens wordt onze afvalstroom daarmee beperkt. U als consument ontvangt soms een artikel in een verpakking die niet direct refereert aan  het produkt of ons bedrijf.
  • Elektriciteit afkomstig van zonnepanelen.
  • Inzet van elektrische scooters.
  • Vervoer zo veel mogelijk met LPG als brandstof.
  • Scheiden van afval.  

Puur door gedragswijziging trachten wij een positieve bijdrage te leveren aan onze leefomgeving.