Herroepingsrecht
Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand. Toch merken wij bij M-store dat er nogal wat verwarring is over de rechten die u als consument heeft. Een aantal consumenten staan erop dat zij na intensief gebruik van een product nog steeds recht hebben op hun herroepingsrecht. Helaas (voor u) werkt het niet zo. Hier de uitleg.

 

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele nieuwstaat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Uitleg herroepingsrecht
Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig mag inschakelen en gebruiken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product weliswaar proberen, echter NIET gebruiken. Op het moment dat u echter het product monteert of getracht heeft deze te monteren verkeert deze niet meer in originele staat kunnen wij deze niet retour nemen.

Voorbeelden

  • Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen.
  • Een wasmachine mag men bekijken, etc. maar men mag er geen wasjes mee draaien.
  • Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.

Dit betekent dat u een product mag bekijken, open mag maken, etc., net als in de winkel. U mag het product echter NIET gebruiken!

 

Gebruik maken van uw herroepingsrecht
Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht, stuur dan een mail binnen de bedenktijd (14 dagen). U krijgt dan informatie naar welk adres u het product dient terug te zenden (aangetekend / met tracking). Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst van het product het aankoopbedrag retourneren (minus verzendkosten). U kunt geen producten persoonlijk bij ons afleveren.

 

Product en verpakking in oorspronkelijke staat
Indien u een product koopt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden dan raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk WEL gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

 

Klantenservice
Bij M-store draait alles om tevreden klanten. Mocht u echter toch vragen hebben over het herroepingsrecht dan kunt uw vraag richten aan onze klantenservice via de mail.