Garantie

U heeft 2 tot 5 jaar fabrieksgarantie op alle producten, afhankelijk van de fabrikant. Mocht een artikel beschadigd zijn direct bij ontvangst, dan kunt u deze binnen 7 dagen aan ons retourneren. Alleen in deze gevallen kunnen wij het omruilen van het beschadigde of niet (naar behoren) functionerende product inruilen tegen een nieuwe product. Informeer ons tijdig via mail zodat wij zo snel mogelijk kunnen ruilen.

Beschadigd of verkeerd product
Controleer bij ontvangst van het artikel of het juiste product onbeschadigd en compleet afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u zo snel mogelijk na ontvangst (we verzoeken u dit binnen 48 uur te doen) aan ons te melden via mail of telefoon. Wanneer u een verkeerd of door transport beschadigd product heeft ontvangen, moet dat zo snel mogelijk door u retour worden gestuurd.  

Procedure bij klacht na 7 dagen
Indien er zich een garantie probleem voordoet in de periode nadat eerder genoemde 7 dagen verstreken zijn, dan geldt de normale garantie procedure. Wat moet u doen? Er zijn twee mogelijkheden: 


1. Neem contact op met de fabrikant/ importeur
Meldt het probleem bij de fabrikant/ importeur (zie hieronder de contact gegevens). Zij kunnen het probleem misschien wel telefonisch verhelpen. Mocht het niet telefonisch te verhelpen zijn, dan hebben de meeste fabrikanten een aan-huisservice voor garantie.

2. Neem contact op met Megastore

Indien reparatie nodig is, gaat het product naar de reparatieservice van de desbetreffende fabrikant. Reparatie duurt in de regel 2 - 3 weken. Wij stellen u op de hoogte zodra wij het gerepareerde product retour hebben ontvangen van de fabrikant.

Opmerking: verleende garanties gelden in aanvulling op de wettelijke rechten van consumenten en kunnen daar geen afbreuk aan doen.